Главна | Моят профил | Изход| RSSПетък, 2023-12-08, 1:38 PM


Меню


Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Ползватели: 0

Преместване на ученици

 

Задължителна информация

Образователни услуги

1

Наименование на административната услуга

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147 и чл. 148.

3

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на училището

4

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище.

До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя/настойника и/или ученика желание.

До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.

Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.

Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

 

5

Начини на заявяване на услугата.

Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище лично или по пощата

6

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Заявлението за записването на ученика в друго училище се подава лично от родителя/настойника в администрацията на училището. Движението на последващата документация ( служебна бележка по чл. 108, ал.1,т.2 от Наредба № 10/01.09.2016 г., удостоверението за преместване на ученика, копие от учебния план, по който се е обучавал ученикът и съобщението за записване на ученика) може да бъде извършено по електронен път между приемащото училище и училището, в което се е обучавал ученикът.

7

Такси или цени

Не се дължат такси

8

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

9

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК

10

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

progimnazia_omurtag@abv.bg

 

11

Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник

 

 

1

Наименование на административната услуга

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

2

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 2, чл. 147, чл. 148, чл. 149

3

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на училището

4

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

За приемане на ученици в пети клас могат да кандидатстват ученици, завършили успешно четвърти клас. Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в пети клас по образец изготвен от училището.

Приемането на ученици в пети клас в съответното училище се осъществява от училищна комисия, определена от директора на училището.

Училищната комисия, съобразно спецификите на образователния процес разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места, като времето на подаване на заявлението не е критерий.

Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.

5

Начини на заявяване на услугата.

В определените срокове родителите/

настойниците подават писмено заявление в администрацията на училището за записване на учениците в пети клас.

6

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

На интернет страницата на училището се публикуват всички необходими документи за кандидатстване, план-приемът, избираемите учебни часове и факултативните такива на паралелките, срокове за подаване на заявленията за записване и резултатите от класирането на учениците.

Интернет адрес: ou_omurtag.ucoz.site

 

7

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

За съответната учебна година

8

Такси или цени

Не се дължат такси

9

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

10

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК

11

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

progimnazia_omurtag@abv.bg

/електронен адрес на институцията/

12

Начини на получаване на резултата от услугата.

 

 

 

 

Лично или чрез пълномощник


Вх. № ………

 

……………..

 

 

ДО ДИРЕКТОРА НА

ОУ „АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ“

ГР. ОМУРТАГ

 

 

                                               З А Я В Л Е Н И Е

 

            от ……………………………………………………………………….………………..

 

от гр./.  ……………………………………., ул. … ……………………………………………..

 

родител на ………………………………………………………………………………………..

 

ученик в ……………… клас през учебната 20…./20…. година.

 

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

 

            Заявявам желанието си дъщеря ми/синът ми ………………………………………………

 

………………………. ……………………да бъде приет за ученик/ученичка в ………….клас в

 

повереното Ви училище.

 

            До момента се е обучавал в …………………………………………………………………

 

            Надявам се, че заявеното желание за преместване на детето ми ще бъде удовлетворено.

            Декларирам съгласие личните данни на сина ми/дъщеря ми да бъдат обработвани от образователната институция при спазване на ЗДЛД.

 

           

Дата:                                                                         С УВАЖЕНИЕ! …………………..

Свали Заявление

 

Вход в сайта

Календар
«  Декември 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Търсене
Приятели на сайта


  •                  • Copyright MyCorp © 2023
    uCoz